Skip to content

Nasza kadra

Nasi nauczyciele to obywatele różnych krajów i absolwenci renomowanych uczelni, z dużym doświadczeniem zawodowym, pełni entuzjazmu do pracy, tworzący przyjemną, zachęcającą i dynamiczną atmosferę uczenia się, wdrażający tradycyjne i innowacyjne metody motywowania uczniów do osiągnięcia ich celów nauczania, prowadzący zajęcia według akredytowanych materiałów dydaktycznych.

Nasi nauczyciele to:

  • wysoko wykwalifikowani profesjonaliści z wymaganym wykształceniem kierunkowym i przygotowaniem pedagogicznym
  • ukończyli specjalistyczne szkolenia realizowane przez międzynarodowe instytucje edukacyjne
  • posiadają szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie metod i narzędzi edukacyjnych, w szczególności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych
  • uczestniczą w szkoleniach, konferencjach i warsztatach podnoszących kwalifikacje zarówno w Polsce oraz za granicą
  • biegle posługują się językiem angielskim
  • są pełni pasji, zaangażowani i otwarci na współpracę