Skip to content

Zajęcia SAT

Większość amerykańskich uczelni, szczególnie tych renomowanych, wymaga zdania egzaminu SAT (nawet przez absolwentów programu matury międzynarodowej IB czy Cambridge). SAT sprawdza nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności i składa się z trzech części: czytania, pisania i matematyki. Część sprawdzająca czytanie ze zrozumieniem zawiera krótkie teksty z różnych dziedzin i po kilka pytań do tych tekstów. Żadna wiedza na tematy tekstów nie jest potrzebna. Część sprawdzająca pisanie i umiejętności językowe to przede wszystkim poprawianie błędów w zdaniach. Można też napisać krótki esej, ale nie jest to wymagane. Część matematyczna to krótkie zadania na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Przy większości zadań można korzystać z kalkulatorów.

Egzamin ma charakter testowy, z wyjątkiem kilku zadań z matematyki. Egzamin SAT trwa 3 godziny (plus 50 min, jeśli ktoś chce napisać esej), błędne odpowiedzi nie są karane ujemnymi punktami, a wyniki podawane są w skali od 400 do 1600.

Główną trudność nie stanowi sama treść egzaminu, a raczej ograniczony czas. W związku z tym przygotowania naszych uczniów zaczynamy od 2 klasy liceum. Dbamy, aby uczniowie dokładnie zapoznali się ze specyfiką pytań. Wczesne przygotowania dają nam także możliwość podjęcia kilku prób podejścia do egzaminu w razie potrzeby. W ramach przygotowań rozwiązujemy przykładowe testy i pytania z oficjalnej bazy pytań SAT oraz skupiamy się nad dodatkowymi strategiami, które zagwarantują naszym uczniom sukces. Zarówno osoby z programu matury międzynarodowej, jak  i osoby z programu polskiego mają szansę na bardzo dobry wynik przy rzetelnym przygotowaniu.

Egzamin SAT Subject

Oprócz głównego testu SAT można zdawać również testy przedmiotowe—SAT Subject tests. Wiele uczelni obowiązkowo może wymagać dwa egzaminy SAT subject, ale są też takie, w których nie ma takiego obowiązku (wymaganą ilość SAT subject można zawsze sprawdzić na stronach internetowych konkretnych uczelni w zakładkach np. Admission Requirements for International Students). Test SAT subject obejmuje 20 przedmiotów. Są one podzielone na 5 kategorii: angielski (np. literatura angielska), historia, języki obce, bardziej zaawansowana matematyka i przedmioty ścisłe. Jeden test trwa godzinę i oceniany jest w skali 200-800. Najlepszym momentem na podejście do SAT Subject w przypadku przedmiotów ścisłych i historii jest początek klasy maturalnej.

Jeśli marzysz o studiach w USA,  skontaktuj się z nami a my podzielimy się z Toba niesamowitym doświadczeniem i sprawimy Ci wiele satysfakcji.