Skip to content

Program Cambridge

Po wnikliwym procesie weryfikacji możliwości organizacyjnych i dydaktycznych, zakończonym audytem przeprowadzonym przez Dyrektora Cambridge International Examinations Centre, Centrum Edukacji Międzynarodowej włączone zostało do globalnej sieci szkół realizujących międzynarodowe programy nauczania. University of Cambridge jest największą na świecie organizacją stawiającą sobie za zadanie wszechstronną edukację dzieci i młodzieży całego świata. Realizacja programów Cambridge otwiera uczniom wstęp na wyższe uczelnie na całym świecie. W ocenie Uniwersytetu Cambridge oferujemy kształcenie na najwyższym światowym poziomie. Otrzymaliśmy zgodę na realizację międzynarodowych programów Cambridge IGCSE/ Cambridge AS/A Level, Cambridge AICE, Cambridge Pre-U.

Czym jest matura A-Level?

A-Level (Advanced Level) to egzamin, który zdają uczniowie w ponad 10 tysiącach szkół na całym świecie, planujący zdawać na studia wyższe. To matura brytyjska, uznawana na uczelniach jako jedno z głównych kryteriów, branych pod uwagę przy rekrutacji. Co istotne, tego rodzaju test nie tylko zwiększa szanse na dostanie się na studia w Anglii, ale również w Europie i USA. Przygotowanie do matury A-Level może więc być doskonałym początkiem Twojej nauki za granicą, w wybranym państwie świata.

Wybór przedmiotów na maturę A-Level

W ramach egzaminów A-Level uczniowie mają obowiązek wybrać trzy lub cztery przedmioty spośród oferowanych przez Cambridge International Examinations. Wybór przedmiotów na maturę A-Level jest bardzo ważny, ponieważ rozpoczyna się dla ucznia proces specjalizacji, który zazwyczaj jest kontynuowany na studiach wyższych. Dlatego nasi doradcy pomagają naszym wszystkim uczniom dokonać odpowiedniej selekcji przedmiotów na egzaminy A-Level, by umożliwić ich głębsze poznanie i dobrze móc się przygotować do oficjalnych egzaminów. W wypadku tego egzaminu nie tylko to jest więc istotne, do czego przyda się jego świadectwo, ale również jak zdać zestaw przedmiotów A-Level, żeby otworzyć sobie możliwości rozwoju i wykonywania wymarzonej pracy w przyszłości.

Obecnie Cambridge International Examinations oferuje ponad 55 przedmiotów. Najbardziej popularne z nich to:

 •         Accounting
 •         Art & Design
 •         Biology
 •         Business
 •         Chemistry
 •         Chinese – Language
 •         Chinese
 •         Design & Technology
 •         Design & Textiles
 •         Digital Media & Design
 •         Drama
 •         Economics
 •         English – Language
 •         English – Language and Literature
 •         English – Literature
 •         Environmental Management
 •         French – Language
 •         Geography
 •         German – Language        
 •         Global Perspectives and Research
 •         History
 •         Information Technology
 •         Japanese Language
 •         Law
 •         Marine Science
 •         Mathematics
 •         Media Studies
 •         Music
 •         Physical Education
 •         Physics
 •         Psychology
 •         Sociology
 •         Spanish – First Language
 •         Spanish – Language
 •         Spanish – Literature
 •         Thinking Skills
 •         Travel & Tourism
 

Uczniowie, którzy realizują program Cambridge, stają się:

PEWNI SIEBIE

Uczniowie są pewni siebie, pewni swojej wiedzy, nie chcą brać rzeczy za pewnik i są gotowi do podejmowania intelektualnego ryzyka. Chętnie badają i oceniają pomysły i argumenty w uporządkowany, krytyczny i analityczny sposób. Potrafią komunikować się i bronić poglądów i opinii, a także szanować opinie innych.

ODPOWIEDZIALNI ZA SIEBIE

Uczniowie przejmują odpowiedzialność za swoją naukę, wyznaczają cele i nalegają na integralność intelektualną. Współpracują i wspierają. Rozumieją, że ich działania mają wpływ na innych i środowisko. Doceniają znaczenie kultury, kontekstu i społeczności.

INNOWACYJNI

Uczniowie są przygotowani na nowe i przyszłe wyzwania, chętnie je przyjmują i stawiają im czoła pomysłowo, twórczo i z wyobraźnią. Potrafią zastosować swoją wiedzę w celu rozwiązywania nowych i nieznanych problemów. Potrafią elastycznie dostosowywać się do nowych sytuacji wymagających nowego sposobu myślenia.

ZAANGAŻOWANI SPOŁECZNIE

Uczniowie żyją z ciekawości, ucieleśniają ducha dociekania i chcą kopać głębiej. Chętnie uczą się nowych umiejętności i są otwarci na nowe pomysły. Dobrze działają samodzielnie, ale także z innymi. Są przygotowani do konstruktywnego uczestnictwa w społeczeństwie i gospodarce – na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

REFLEKSYJNI

Uczniowie postrzegają siebie jako uczniów. Zajmują się procesami i produktami swojego uczenia się oraz rozwijają świadomość i strategie uczenia się przez całe życie.

Zapraszamy
do obejrzenia krótkiej prezentacji filmowej
na temat Edukacji wg programu Cambridge.