Skip to content

Studiuj w Ameryce

Edukacja w USA

Amerykański system szkolnictwa wyższego zasadniczo różni się od tego przyjętego w Europie. Różnice dotyczą zakresu programowego oraz ścieżki kariery naukowej, inaczej zorganizowany jest również kalendarz roku akademickiego. W USA jest ponad 4 tysiące szkół wyższych, dlatego najważniejszą decyzją przed kandydatem jest wybór odpowiedniej uczelni.

Szkoły wyższe w Stanach Zjednoczonych mogą mieć następujące nazwy:

 • College – np. College of Business, Florida State University
 • University – np. Harvard University
 • Institute – MIT (Massachusetts Institute of Technology)
 • Community college – np. Community College of Philadelphia

Najbardziej uniwersalną edukację w USA spotykamy w Universities, natomiast tę już bardziej sprofilowaną w Institutes (odpowiednik polskiej politechniki). W ramach każdej uczelni (college’u bądź uniwersytetu) funkcjonują szkoły (schools), które są odpowiednikiem wydziałów na polskich uczelniach np. School of Law, School of Business.

College, uniwersytet czy instytut?

Wszystkie powyższe uczelnie przyznają stopnie naukowe. College jest zazwyczaj mniejszy i zwykle oferuje studia pierwszego stopnia (undergraduate), natomiast uniwersytety prowadzą również studia drugiego stopnia (graduate), chociaż bywają college’e prowadzące również studia drugiego stopnia. Instytuty zwykle specjalizują się w programach studiów w kilku ściśle powiązanych obszarach tematycznych: Institute of Technology, Fashion Institute, Art Institute itp.

W USA studia pierwszego stopnia (undergraduate) trwają 4 lata. Największym atutem amerykańskich uczelni jest fakt, że aplikant nie musi wybierać kierunku studiów podczas aplikacji. Przez pierwsze dwa lata zazwyczaj studiuje się przedmioty, których plan każdy uczeń układa sam, wybierając je z dostępnej oferty. Dzięki temu uczeń odkrywa i krystalizuje swoje zainteresowania, aby po drugim roku wybrać już wiodący kierunek studiów, czyli tzw. major. Jeśli jednak uczeń już podczas procesu aplikacyjnego wie, w jakiej dziedzinie chce się kształcić, powinien wybrać takie uniwersytety, które nie tylko zapewniają naukę na takim kierunku, ale również słyną z wysokiej jakości nauczania właśnie tego przedmiotu.

Studia drugiego stopnia (graduate) trwają min 1-2 lata, a niekiedy nawet i do 8 (studia medyczne). Aby rozpocząć naukę na studiach gradute potrzeba w większości przypadków dyplomu studiów pierwszego stopnia (bachelor’s degree) i zdanego egzaminu aplikacyjnego. Najdłużej trwające studia graduate to kurs medycyny. W USA trwa on nawet do ośmiu lat a zakończony przyznaniem tytułu Doktora Medycyny (Doctor of Medicine, M.D.). Dopuszcza się studia z wielu dyscyplin, pod warunkiem, że student ukończył wymaganą liczbę godzin z nauk biologicznych, chemii, matematyki, nauk społecznych, psychologicznych oraz przedmiotów humanistycznych. Większość renomowanych szkół medycznych (School of Medicine) w USA posiada w obrębie swoich kampusów szpitale, więc student medycyny nabiera praktyki już podczas toku studiowania. Po ukończeniu takiej szkoły medycznej student może już samodzielnie wykonywać swoją profesję.

Proces aplikacyjny w USA

Uczeń ubiegający się o przyjęcie na studia w Stanach Zjednoczonych oprócz uzyskania maturalnego świadectwa musi posiadać certyfikat potwierdzający biegłość językową. Dodatkowo elementem rekrutacji jest napisanie eseju aplikacyjnego, często to on przeważa o przyjęciu bądź odrzuceniu kandydata. Nie jest to więc tylko sztampowy list motywacyjny, ale „wypracowanie”, które może zaważyć o przyszłym życiu. Uczelnie w Stanach Zjednoczonych dodatkowo wymagają również listów referencyjnych, a na końcu zapraszają potencjalnych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Uniwersytety w Stanach Zjednoczonych:

 •     University of California, San Diego
 •     New York University
 •     Johns Hopkins University
 •     Duke University
 •     Auburn University
 •     California Institute of Technology
 •     University of Massachusetts Amherst
 •     Purdue University, West Lafayette
 •     Massachusetts Institute of Technology (MIT)
 •     Illinois Institute of Technology
 •     Georgia Institute of Technology
 •     Clemson University
 •     University of Florida
 •     University of California, San Diego
 •     Lehigh University
 •     Johns Hopkins University
 •     Duke University
 •     University of Miami
 •     University of Florida
 •     University of California, San Diego
 •     Stony Brook University
 •     St. Catherine’s University
 •     New York University
 •     Lehigh University
 •     Johns Hopkins University
 •     Duke University
 •     University of Florida
 •     University of California, San Diego
 •     Stony Brook University
 •     University of Miami
 •     University of Florida
 •     University of California, San Diego
 •     Stony Brook University
 •     St. Catherine’s University
 •     New York University
 •     Lehigh University
 •     Johns Hopkins University
 •     Duke University

Uniwersytety amerykańskie, które odwiedziliśmy i z którymi współpracujemy:

 •     Harvard University
 •     Yale University
 •     Boston University
 •     New York University
 •     Massachusetts Institute of Technology
 •     Arizona State University
 •     Davidson College
 •     Emory University
 •     Florida State University
 •     Rice University
 •     University of Maryland
 •     University of North Carolina
 •     University of South Carolina
 •     University of Tennessee
 •     University of Virginia
 •     Vanderbilt University
 •     University of Florida
 •     Embry-Riddle Aeronautical University
 •     Colorado College
 •     University of Notre Dame