Skip to content

Summer School

Summer School to letnie kursy organizowane od początku czerwca do końca sierpnia. Summer School to ciekawy i stymulujący intelektualnie przedsmak zagranicznej edukacji akademickiej. To kursy otwarte dla wszystkich zainteresowanych uczniów i przeznaczone przede wszystkim dla osób, które nie miały możliwości przekonać się osobiście, jak wygląda nauka według międzynarodowego programu nauczania. Zapraszamy wszystkich, którzy nie mają możliwości w roku szkolnym uczestniczyć w regularnych zajęciach w Międzynarodowym Liceum Sokrates, a pragną zaangażować się w inspirujące przedsięwzięcia spoza szkolnego programu nauczania skupiając się na wybranym międzynarodowym programie. Zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku angielskim, a ich tematyka jest bardzo szeroka: od nauk społecznych, przez matematykę i nauki przyrodnicze, aż po języki obce. Wszystkie wybrane zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb i prowadzone w rozszerzonym wymiarze godzin dzięki czemu podczas wakacji jesteś w stanie zrealizować roczny sylabus z danego przedmiotu.