Skip to content

Studiuj w Europie

Nasz kontynent jest siedzibą wielu prestiżowych uczelni. Międzynarodowa matura jest kluczem do otwarcia drzwi wielu z nich, zarówno w Polsce jak i za granicą. 

W Europie funkcjonuje trójstopniowy system edukacji wyższej, odpowiadający polskim studiom: licencjackim (lub inżynierskim), magisterskim i podyplomowym. Rekrutacja na studia w Europie pierwszego stopnia odbywa się na różne sposoby: w niektórych krajach działają centralne instytucje, do których należy przesyłać aplikacje (Niemcy, Wielka Brytania), w innych należy się kontaktować bezpośrednio z wybraną uczelnią (Hiszpania, Włochy). Większość uczelni europejskich przyjmuje absolwentów z polską lub międzynarodową maturą. Jednak dobrze zdana matura to nie wszystko. Liczy się przede wszystkim znajomość języka obcego potwierdzona certyfikatami oraz dodatkowe osiągnięcia pozaszkolne czyli wszelkiego rodzaju staże, wolontariaty, praktyki oraz działalność własna.

Studia w Niemczech

Niemcy są jednym z krajów największa ilością kierunków studiów w Europie. Dużym atutem jest również bliskość geograficzna, a więc można studiować na wysokim, zagranicznym poziomie, nie tracąc kontaktu z krajem i domem. Aby studiować na uczelniach w Niemczech wcale nie trzeba znać języka niemieckiego. Wystarczy dobra znajomość języka angielskiego.

W Niemczech znajduje się ok. 130 uniwersytetów (Universitäten) i szkół wyższych (technicznych, pedagogicznych) oraz ok. 60 akademii muzycznych i artystycznych (Kunsthochschulen). W sumie do wyboru jest blisko 200 szkół wyższych w 175 miastach, a na nich ok 16 tys. kierunków, w tym wiele tysięcy w języku angielskim.

Stopnie akademickie

Po 3-letnich studiach I stopnia uzyskuje się dyplom licencjata (B.A., B.Sc., bachelor of engineering, itd.). Studia II stopnia (zwykle dwuletnie) pozwalają uzyskać tytuł magistra (M.A., M.Sc., master of engineering, itd.), a studia doktoranckie (trwające od dwóch do pięciu lat) – tytuł doktora.

Na niektórych kierunkach nauka nie kończy się uzyskaniem tytułu naukowego – konieczne jest również zdanie państwowego egzaminu. Dotyczy to m.in. prawa, medycyny, farmacji i kierunków pedagogicznych. Studia w Niemczech to ścisła kooperacja z pracodawcami i mnóstwo zajęć praktycznych. Podobnie jak w Wielkiej Brytanii, tutaj stawia się na zaangażowanie i pracę własną ucznia oraz przynależność do organizacji studenckich (Studentenwerk).

Najlepsze uczelnie w Niemczech:

 •    Uniwersytet Ruprechta-Karola w Heidelbergu
 •     Uniwersytet Techniczny w Monachium
 •     Uniwersytet Ludwiga Maximiliana w Monachium
 •     Uniwersytet we Freiburgu
 •     Wolny Uniwersytet w Berlinie
 •     Instytut Technologii w Karlsruhe (KIT)
 •     Uniwersytet Humboldta w Berlinie
 •     Uniwersytet w Getyndze
 •     Uniwersytet Eberharda Karola w Tybindze
 •     RWTH Aachen University
 •     Uniwersytet w Bonn
 •     Uniwersytet Techniczny w Berlinie
 •     Uniwersytet w Hamburgu
 •     Uniwersytet we Frankfurcie nad Menem
 •     Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münsterze
 •     Uniwersytet w Kolonii
 •     Uniwersytet w Stuttgarcie
 •     Uniwersytet w Ulm
 •     Uniwersytet Techniczny w Darmstadt
 •     Uniwersytet Techniczny w Dreźnie

Studia we Włoszech

Studia we Włoszech to wspaniała propozycja dla wszystkich, którzy zafascynowani są tamtejszą kulturą, otwartością i podejściem do życia. Atutem studiów w tym kraju są także koszty utrzymania, atrakcyjne stawki czesnego i sam proces aplikacyjny.

Stopnie akademickie

Edukacja wyższa we Włoszech dzieli się na dwa typy:

 • uniwersytecki – do którego oprócz uniwersytetów należą politechniki,
 • nieuniwersytecki – w którym znajdują się wyższe szkoły artystyczne, instytuty techniczne, muzyczne oraz szkoły policyjne i wojskowe.

System włoski oparty jest na trzech stopniach:

 • stopień akademicki (laurea) – 3 lata
 • stopień specjalizacji (laurea specialistica) – 2 lata
 • stopień doktoratu (dottorato di ricerca) – 3-4 lata

Wymogi aplikacyjne

Aby podjąć studia I stopnia we Włoszech konieczne jest ukończenie 12 lat edukacji, w tym szkoły średniej. Kandydatom będą potrzebne odpowiednie dokumenty szkolne, np. przetłumaczone świadectwo maturalne. Z dokumentami należy udać się również do ambasady lub konsulatu Republiki Włoskiej w Polsce, gdzie uzyskuje się zaświadczenie o uznaniu dyplomów. Większość uniwersytetów wymaga także potwierdzenia biegłości językowej, np. certyfikatów Cambridge potwierdzających znajomość języka angielskiego na min. poziomie C1.

Najlepsze uczelnie we Włoszech:

 •     Uniwersytet w Bolonii
 •     Uniwersytet La Sapienza w Rzymie
 •     Uniwersytet w Pizie
 •     Uniwersytet w Mediolanie
 •     Uniwersytet w Turynie
 •     Uniwersytet w Padwie
 •     Uniwersytet we Florencji
 •     Politecnico di Torino
 •     Uniwersytetu Ca ‚Foscari w Wenecji
 •     Uniwersytet w Genui
 •     Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca
 •     Uniwersytet w Katanii
 •     Politechniką w Mediolanie
 •     Uniwersytet w Sienie
 •     Uniwersytet Roma Tre
 •     Uniwersytet w Bari
 •     Uniwersytet Federico II w Neapolu
 •     Uniwersytet w Salerno
 •     Uniwersytet w Udine
 •     Uniwersytet w Trydencie

Studia w Wielkiej Brytanii

Cztery z sześciu najlepszych uczelni na świecie znajdują się w Wielkiej Brytanii i dlatego warto rozważyć studia właśnie w tym kraju. Studia w Wielkiej Brytanii są dwuetapowe. Studia licencjackie (undergraduate) – trwają 3 lub 4 lata, studia magisterskie (postgraduate) 1 rok lub dwa lata, natomiast studia doktoranckie 3 lata. W brytyjskim systemie nauczania największy nacisk kładziony jest na pracę indywidualną, co w praktyce oznacza tylko 9-24 godzin zajęć tygodniowo (wykłady i seminaria). Liczba osób w grupach zajęciowych jest niewielka, aby każdy miał dostęp do wyposażenia pracowni i do kontaktu z osobistymi tutorami. Inne jest również podejście profesorów i wykładowców do studentów w UK. Młodzi ludzie są partnerami do dyskusji, skrócony jest dystans w kontaktach uczeń – wykładowca. Relacje są znacznie mniej oficjalne i nastawione na bezpośredni kontakt.

Na studiach w UK najważniejsza nie jest teoria, ale właśnie praktyka. Uczeń powinien sam się rozwijać, zgłębiać wiedzę. Student na angielskiej uczelni ma nauczyć się myślenia, konstruowania wniosków, poszukiwania rozwiązań, a nie uczenia się na pamięć regułek. Dlatego właśnie wykłady czy laboratoria nie są nastawione na teorię, a zdecydowanie bardziej na indywidualną pracę uczniów i praktykę. Angielski system edukacji jest skonstruowany tak, aby po studiach młodzi ludzie mogli od razu podejmować specjalistyczną pracę w wybranej branży, a zaczynać swoje doświadczenie zawodowe od licznych staży i praktyk. Dlatego też pracodawcy na całym świecie bardzo sobie cenią brytyjski model edukacji.

4 uczelnie wyższe znalazły się w ścisłej czołówce światowego rankingu najlepszych uniwersytetów (i wiele innych na wysokich pozycjach). Wysoka konkurencja pod względem poziomu edukacji w najlepszych uczelniach powoduje, że pozostałe uczelnie w Anglii, starają się dorównać tym najlepszym. W efekcie student w Wielkiej Brytanii może wybierać z pośród bogatej oferty uczelni, co w efekcie powoduje, że uczelnie muszą starać się, aby to właśnie one zostały wybrane przez studentów. Dzięki temu uczelnie inne niż Cambridge i Oxford oferują wysoki poziom nauczania, ale jednocześnie posiadają niższe progi przyjęć oraz ciekawe programy stypendialne, które mogą stanowić dodatkową zachętę do ich wyboru.

Uniwersytety w Wielkiej Brytanii:

Arts & Humanities

 •     University of Warwick
 •     University of Durham
 •     University of Leeds
 •     Liverpool University
 •     Manchester University
 •     Newcastle University
 •     University of Nottingham
 •     Queen Mary University of London
 •     St Andrews University
 •     University of Cambridge

Natural Sciences

 •     University of Glasgow
 •     University of Cambridge
 •     University of Warwick
 •     University of Birmingham
 •     University of Durham
 •     University of Leeds
 •     Liverpool University
 •     Manchester University
 •     Newcastle University
 •     University of Nottingham
 •     Queen Mary University of London
 •     St Andrews University

Life Sciences and Medicine

 •     University of Bristol
 •     Queen Mary University of London
 •     St George’s, University of London
 •     University of Cambridge
 •     University of Warwick
 •     University of Glasgow
 •     Hull York Medical School
 •     Imperial College London
 •     University of Durham
 •     University of Leeds
 •     Liverpool University
 •     Manchester University
 •     Newcastle University
 •     University of Nottingham
 •     St Andrews University

Social Sciences

 •     Imperial College London
 •     London School of Economics and Political Science – LSE
 •     University of Cambridge
 •     University of Bristol
 •     University of Warwick
 •     Queen Mary University of London
 •     University of Durham
 •     University of Leeds
 •     Liverpool University
 •     Manchester University
 •     Newcastle University
 •     University of Nottingham
 •     St Andrews University

Engineering & Technology

 •     University of Birmingham
 •     Imperial College London
 •     University of Loughborough
 •     University of Cambridge
 •     University of Durham
 •     University of Leeds
 •     Liverpool University
 •     Manchester University
 •     Newcastle University
 •     University of Nottingham
 •     Queen Mary University of London
 •     St Andrews University

Studia w Holandii

Uczelnie w Holandii oferują bardzo szeroki wybór kierunków studiów z wykładowym językiem angielskim, dlatego coraz więcej naszych studentów decyduje się na naukę właśnie w tym kraju. Holenderskie uczelnie wyższe można podzielić na trzy grupy. Pierwsza to uniwersytety badawcze (w całym kraju działa ich ok 20), oferujące edukację o profilu akademickim. Druga grupa to uniwersytety nauk stosowanych (hogescholen), oferujące bardziej praktyczne wykształcenie w konkretnych dziedzinach – tego rodzaju szkół jest ponad 40. Trzecia grupa to 6 instytutów przeznaczonych głównie dla studentów zagranicznych. W sumie do wyboru jest ponad 1500 kierunków. Studenci uniwersytetów badawczych po trzech latach nauki uzyskują stopień licencjata (bachelor of arts – BA lub bachelor of science – BSc), a po kolejnym roku lub dwóch – stopień magistra (master of arts – MA lub master of science – MSc). To tak zwana ścieżka akademicka (wetenschappelijk onderwijs, WO). Na uniwersytetach nauk stosowanych studia licencjackie trwają 4 lata, a magisterskie – rok lub dwa lata (to ścieżka zawodowa – hoger beropsonderwijs, HBO). Studia doktoranckie trwają minimum 4 lata.

Najlepsze uczelnie w Holandii:

 •     Uniwersytet w Amsterdamie
 •     Uniwersytet w Leiden
 •     Uniwersytet w Utrechcie
 •     Uniwersytet Erasmus w Rotterdamie
 •     Politechnika w Delft
 •     Uniwersytet w Groningen
 •     Uniwersytet w Maastricht
 •     Uniwersytet Radboud w Nijmegen
 •     Uniwersytet w Wageningen
 •     Politechnika w Eindhoven
 •     VU University Amsterdam
 •     Uniwersytet w Twente
 •     Uniwersytet w Tilburgu

Studia w Danii

Królestwo Danii jest bardzo popularnym wyborem jeśli chodzi o studiowanie za granicą. Wysoka jakość nauki i kształcenie w język angielskim to jedne z ważniejszych przyczyn, dla których wybierane są uczelnie właśnie w Danii. W systemie duńskim duży nacisk jest położony na zdobywanie praktycznych umiejętności związanych z przyszłym zawodem, a tradycyjne wykłady połączone są z pracą przy projektach oraz pracą zespołową. Na studia licencjackie, trzeba podać łączną ilość godzin z spędzonych na lekcjach z poszczególnych przedmiotów ze wszystkich klas szkoły średniej w przeliczeniu na godziny zegarowe (60 min). Jest to jeden z głównym wymogów podczas aplikacji na duńskie uczelnie. W Danii występuje centralny system aplikacyjny, który daje możliwość wyboru maksymalnie 8 kierunków na różnych uczelniach w Danii.

Najlepsze uczelnie w Danii:

 • Uniwersytet w Kopenhagdze
 • Uniwersytet w Aarhus
 • Uniwersytet w Aalborg University
 • Politechnika Duńska, Lyngby
 • Uniwersytet Południowej Danii, Odense
 • Copenhagen Business School, Frederiksberg
 • Uniwersytet w Roskilde
 • Uniwersytet Technologii Informatycznych w Kopenhagdze
 • Information Science Academy, Kopenhaga
 • Królewska Duńska Akademia Sztuk Pięknych, Kopenhaga
 • Królewska Duńska Akademia Muzyczna w Kopenhadze
 • Królewska Duńska Akademia Sztuk Pięknych, Kopenhaga
 • Szkoła Architektury w Aarhus
 • Akademia Sztuk Pięknych, Kopenhaga
 • Akademia Muzyki i Sztuki Dramatycznej, Odense
 • Królewska Akademia Muzyczna, Aarhus

Studia w Szwecji

Studia w Szwecji to ciekawa propozycja dla wszystkich, którzy zafascynowani są tamtejszą kulturą, otwartością i podejściem do życia. Szkolnictwo wyższe jest dostępne na tym samym poziomie zarówno studentom miejscowym, jak i zagranicznym. Chętni na studia w tym kraju mają do wyboru ponad 40 wyższych uczelni: uniwersytety, kolegia sztuki, kolegia uniwersyteckie, szkoły prywatne. W większości z nich można uczyć się po angielsku. Szwedzi wprowadzili naukę w systemie punktów kredytowych, a studia to u nich system kursów (egzaminy zdaje się po ukończeniu danego kursu).

Kandydaci na wyższą uczelnię w Szwecji muszą przedłożyć świadectwo ukończenia szkoły średniej wyższego stopnia oraz potwierdzić znajomość języka angielskiego na poziomie wymaganym przez daną szkołę wyższą. Na większość kierunków nie ma egzaminów wstępnych – odbywają się jedynie konkursy świadectw.

Najlepsze uczelnie w Szwecji:

 • Uniwersytet w Uppsali  
 • Uniwersytet w Lund     
 • Uniwersytet w Göteborgu        
 • Uniwersytet w Sztokholmie      
 • Instytut Karolinska       
 • Uniwersytet w Umeå    
 • Królewski Instytut Techniczny
 • Uniwersytet w Linköping          
 • Szwedzki Uniwersytet Rolniczy  
 • Uniwersytet Techniczny w Luleå           
 • Uniwersytet w Karlstad
 • Uniwersytet w Örebro  
 • Uniwersytet Środkowy
 • Uniwersytet Linneusza